انتشارات طلوع مجد

کتاب پس از ویراستاری و صفحه آرایی شکل نهایی خود را به دست می آورد. پس از این مرحله نوبت به گرفتن شابک است. برای چاپ کتاب، حتما به شماره انتشار بین المللی کتاب یا همان شابک نیاز دارید. پس از دریافت این شماره و ثبت آن در صفحه شناسنامه کتاب، کتاب به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارسال می شود تا پس از چند روز فیپای آن آماده گردد. بعد از آن فیپا را در صفحه شناسنامه کتاب درج می کنیم و آنرا برای بررسی و صدور مجوز چاپ به اداره فرهنگ و ارشاد ارسال می کنیم. در مرحله آخر پس از چاپ کتاب 5 نسخه از کتاب را به اداره ارشاد استان تحویل می دهیم تا کتاب پس از طی مراحلی در خانه کتاب ایران ثبت گردد. ما تمام این 4 مرحله را با جدیت و دقت انجام می دهیم. در پایان نشانی صفحه انتشارات طلوع مجد را در سایت خانه کتاب ایران برایتان قرار می دهیم.
مشخصات و نشانی ما در موسسه خانه کتاب ایران: کلیک کنید.

One thought on “اخذ شابک، فیپا و مجوز چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *