تاثیر قیمت انرژی بر تقاضای آن در صنعت

کتاب فوق حاصل پژوهشی آماری در حوزه انرژی در بخش صنعت کشور می باشد. موضوع کتاب اقتصاد و مدیریت است.

مشخصات کتاب:
مولف: مهدی غلامی زارع
تعداد صفحات: 96
قیمت: 16000 تومان
تاریخ چاپ: بهمن 1397
ناشر: انتشارات طلوع مجد
شابک: 7-5-95109-622-978